TELTONIKA RUTXR1: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TÍNH NĂNG PPTP VPN.

Teltonika RUTXR1 là một thiết bị mạng di động được sản xuất bởi Teltonika, một công ty chuyên về thiết bị mạng và các giải pháp IoT (Internet of Things). Thiết bị này có nhiều tính năng mạng cung cấp kết nối Internet và quản lý mạng cho các ứng dụng công nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân.

1.Sơ đồ cấu hình.

Tính năng PPTP VPN trong Teltonika RUTXR1 là một công cụ quan trọng để tạo kết nối VPN an toàn giữa thiết bị và mạng ngoại vi hoặc văn phòng chính, cho phép truy cập tài nguyên mạng từ xa một cách an toàn và bảo mật. Trong bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng PPTP VPN để kết nối truy cập tài nguyên công ty từ xa.

2. Các bước cấu hình.

Bước 1: Cấu hình PPTP VPN

Bước 2: Tạo kết nối PPTP trên Client

Bước 3: Kiểm tra kết quả.

3. Hướng dẫn cấu hình.

Bước 1: Cấu hình PPTP VPN.

Di chuyển đến phần Service > VPN > PPTP > Add new instance > New configuration name.

Chọn Role là Server. Click Add.

Enable: ON

Local IP, Remote IP Range Begin và Remote IP Range End: bạn có thể thay đổi theo ý muốn.

Di chuyển xuống phần User list: Tạo user xác thực và kết nối PPTP. Click Add.

Đã cấu hình xong PPTP VPN.

Bước 2: Tạo kết nối PPTP trên Client.

Sử dụng Laptop windows kết nối ngoài mạng của RUTXR1. Tạo VPN connection mới.

VPN Provider: chọn Windows.

Connection name: Điền tên bạn muốn

Server name or address: Nhập IP WAN trên modem nối với RUTXR1

VPN type: chọn PPTP

Type of sign-in info: chọn username and password.

User và password: Nhập user và pass đã tạo trên router RUTXR1.

Chọn Save.

Click chọn Connect VPN vừa tạo.

Kết nối thành công.

Bước 3: Kiểm tra kết quả.

Mở CMD trên laptop, gõ ipconfig

Check đã nhận đúng IP đã cấu hình trên RUTXR1.

Ping 192.168.12.1 và 192.168.15.200 là IP LAN và WAN của RUTXR1 đều ping thấy thành công.

Đăng nhập từ xa router RUT bằng IP 192.168.12.1 thành công.