Chương trình Ransomware Assessment

Ransomware đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với doanh nghiệp hiện nay? Đây là một loại phần mềm độc hại có khả năng mã hóa dữ liệu quan trọng của bạn và yêu cầu bạn trả một khoản tiền chuộc để khôi phục nó. Hậu quả của việc bị tấn công Ransomware có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của bạn, gây mất công việc, thiệt hại tài chính và tổn thất uy tín.

Vậy làm sao để doanh nghiệp của bạn tránh được tình huống đáng sợ này? 
Đó là lý do chúng tôi tổ chức Chương trình Đánh giá Khả năng Ngăn ngừa Ransomware dành riêng cho doanh nghiệp như bạn.

Cần được tư vấn? Hãy Liên hệ với Chúng Tôi Ngay

Chương trình Ransomware Assessment là một quy trình đánh giá thiết bị và hệ thống mạng của một tổ chức để xác định mức độ phòng chống và sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công ransomware.

Ransomware là một loại phần mềm độc hại mà kẻ tấn công sử dụng để mã hóa dữ liệu trên hệ thống của bạn và yêu cầu một khoản tiền chuộc để giải mã.

Chương trình Ransomware Assessment thường được thực hiện bởi các chuyên gia bảo mật hoặc các công ty dịch vụ an ninh mạng. 

Quy trình bao gồm các bước sau:

Xác định và đánh giá các điểm yếu

Đánh giá toàn diện hệ thống mạng, ứng dụng và cơ sở hạ tầng để xác định các điểm yếu tiềm ẩn có thể được tận dụng bởi ransomware.

Xác định các biện pháp bảo mật hiện tại

Xem xét các biện pháp bảo mật hiện có trong tổ chức, bao gồm hệ thống chống virus, tường lửa, cơ chế sao lưu dữ liệu và quy trình khôi phục.

Phân tích chính sách và quy trình hiện tại

Xem xét các chính sách và quy trình liên quan đến bảo mật dữ liệu và đối phó với tấn công ransomware. Đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu bảo mật hiện đại.

Đánh giá khả năng phục hồi dữ liệu

Xác định khả năng phục hồi dữ liệu trong trường hợp bị tấn công ransomware. Đánh giá hiệu suất và thời gian phục hồi của quy trình sao lưu và khôi phục.

Kiểm tra hiệu năng và phát hiện

Đánh giá hiệu năng hệ thống trong tình huống bị tấn công ransomware. Kiểm tra khả năng phát hiện và phản ứng của các giải pháp an ninh hiện có.

Đề xuất cải tiến

Xem xét các chính sách và quy trình liên quan đến bảo mật dữ liệu và đối phó với tấn công ransomware. Đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu bảo mật hiện đại.

Mục tiêu của chương trình Ransomware Assessment là tăng cường sự nhận thức về nguy cơ ransomware, đảm bảo tính bảo mật của hệ thống và cung cấp các biện pháp đối phó hiệu quả trong trường hợp xảy ra tấn công ransomware.

 

đăng ký chương trình Ransomware Assessment