Chương trình Ransomware Assessment

Vậy làm sao để doanh nghiệp của bạn tránh được tình huống đáng sợ này? 

Cần được tư vấn? Hãy Liên hệ với Chúng Tôi Ngay

Chương trình Ransomware Assessment là một quy trình đánh giá thiết bị và hệ thống mạng của một tổ chức để xác định mức độ phòng chống và sẵn sàng đối phó với các cuộc tấn công ransomware.

Ransomware là một loại phần mềm độc hại mà kẻ tấn công sử dụng để mã hóa dữ liệu trên hệ thống của bạn và yêu cầu một khoản tiền chuộc để giải mã.

Chương trình Ransomware Assessment thường được thực hiện bởi các chuyên gia bảo mật hoặc các công ty dịch vụ an ninh mạng. 

Quy trình bao gồm các bước sau:

 • Xác định và đánh giá các điểm yếu

  Đánh giá toàn diện hệ thống mạng, ứng dụng và cơ sở hạ tầng để xác định các điểm yếu tiềm ẩn có thể được tận dụng bởi ransomware.

 • Xác định các biện pháp bảo mật hiện tại

  Xem xét các biện pháp bảo mật hiện có trong tổ chức, bao gồm hệ thống chống virus, tường lửa, cơ chế sao lưu dữ liệu và quy trình khôi phục.

 • Phân tích chính sách và quy trình hiện tại

  Xem xét các chính sách và quy trình liên quan đến bảo mật dữ liệu và đối phó với tấn công ransomware. Đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu bảo mật hiện đại.

 • Đánh giá khả năng phục hồi dữ liệu

  Xác định khả năng phục hồi dữ liệu trong trường hợp bị tấn công ransomware. Đánh giá hiệu suất và thời gian phục hồi của quy trình sao lưu và khôi phục.

 • Kiểm tra hiệu năng và phát hiện

  Đánh giá hiệu năng hệ thống trong tình huống bị tấn công ransomware. Kiểm tra khả năng phát hiện và phản ứng của các giải pháp an ninh hiện có.

 • Đề xuất cải tiến

  Xem xét các chính sách và quy trình liên quan đến bảo mật dữ liệu và đối phó với tấn công ransomware. Đảm bảo rằng chúng đáp ứng các yêu cầu bảo mật hiện đại.

đăng ký chương trình Ransomware Assessment

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.