Dịch vụ

Chương trình Ransomware Assessment

Ransomware đang trở thành một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với doanh nghiệp hiện nay? Đây ...

Chương trình hỗ trợ chuyển đổi từ phần mềm Anti-virus khác sang Sophos Endpoint

Giới thiệu chung về Sophos Endpoint Sophos Endpoint là một giải pháp bảo mật mạnh mẽ được thiết kế để ...

Chương trình Vulnerability Assessment

Chương trình Vulnerability Assessment (Đánh giá lỗ hổng) là một quá trình được thực hiện để đánh giá mức độ ...

Tư vấn triển khai hệ thống ISO 27001

Tư vấn triển khai hệ thống ISO 27001 ISO 27001 là tiêu chuẩn bảo mật, quản lý an toàn thông ...

Cho thuê giải pháp bảo mật

Cho thuê giải pháp bảo mật máy chủ máy trạm Dịch vụ cho thuê giải pháp bảo mật sáng tạo ...

Acronis Cyber Protect Cloud

Acronis Cyber Protect Cloud Giải pháp sao lưu và bảo mật toàn diện trên nền tảng cloud cho doanh nghiệp ...

Cho thuê tường lửa

Cho Thuê Thiết Bị Bảo Mật Firewall Sự an toàn về thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu ...