Tư vấn triển khai hệ thống ISO 27001

Tư vấn triển khai hệ thống ISO 27001

ISO 27001 vẫn tiếp tục là khung làm việc phổ biến nhất mà các tổ chức định hình theo

Cảm ơn sự hỗ trợ rất lớn của bạn trong việc giúp chúng tôi vượt qua đánh giá ISO 27001

Quản lý An toàn thông tin

Khách hàng dịch vụ quỹ

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế được công nhận toàn cầu về quản lý an ninh thông tin

Hệ thống quản lý an ninh thông tin bảo tồn tính bảo mật, toàn vẹn và khả dụng của thông tin bằng cách áp dụng quy trình quản lý rủi ro và mang lại sự tự tin cho các bên liên quan rằng các rủi ro được quản lý một cách đầy đủ

Liên hệ với tư vấn viên về ISO 27001

Ngày càng nhiều tổ chức nhận ra lợi ích của việc tuân thủ một tiêu chuẩn bảo mật. Hãy liên hệ để sắp xếp cuộc gọi với một trong các tư vấn viên ISO 27001 của chúng tôi để thảo luận về cách định hình theo khung làm việc có thể mang lại lợi ích cho tổ chức của bạn

Phương pháp linh hoạt trong hành trình ISO 27001 của chúng tôi

Chúng tôi đã giúp nhiều tổ chức đạt được chứng nhận và có thể hỗ trợ từ việc phát triển lộ trình dẫn tới chứng nhận, hướng dẫn đội ngũ của bạn trong quá trình phát triển khung làm việc đến triển khai các biện pháp kiểm soát. Sự tham gia của chúng tôi có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu của bạn

Đánh giá khoảng cách ISO 27001

Chúng tôi đánh giá trạng thái tuân thủ ISO 27001 hiện tại của bạn bằng cách sử dụng Tiêu chuẩn ISO 27001

Đánh giá rủi ro ISO 27001

Chúng tôi thực hiện đánh giá rủi ro ISMS bằng cách sử dụng một khung làm việc phù hợp cho tổ chức của bạn

Chính sách và thủ tục ISO 27001

Các tư vấn viên ISO 27001 của chúng tôi phát triển chính sách và thủ tục an toàn thông tin cần thiết, được điều chỉnh để phù hợp với các yêu cầu của tổ chức của bạn

Đào tạo chứng nhận về an ninh ISMS

Chúng tôi cung cấp đào tạo chứng nhận về an ninh cho nhân viên nhằm tạo ra một văn hóa an ninh vững chắc.

Triển khai công nghệ

Chúng tôi tư vấn về giải pháp khắc phục các khoảng trống về công nghệ và triển khai các biện pháp kiểm soát kỹ thuật theo tiêu chuẩn

Kiểm toán nội bộ ISMS

Chúng tôi tiến hành kiểm toán nội bộ ISMS để giúp bạn xác định các sai lệch so với các chính sách và quy trình ISMS đã được xác định

Đánh giá chứng chỉ ISO 27001

Chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ tận tâm trong quá trình đánh giá chứng chỉ ISO 27001 nhằm đạt được Chứng chỉ ISO 27001.