Tư vấn triển khai hệ thống ISO 27001

Tư vấn triển khai hệ thống ISO 27001

ISO 27001 là tiêu chuẩn bảo mật, quản lý an toàn thông tin giúp doanh nghiệp bạn giảm thiểu nhiều rủi ro trước các mối nguy hiểm an nình mạng ngày càng tăng

Quản lý An toàn thông tin

Khách hàng dịch vụ quỹ

Cảm ơn sự hỗ trợ rất lớn của bạn trong việc giúp chúng tôi vượt qua đánh giá ISO 27001

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế được công nhận toàn cầu về quản lý an toàn thông tin

Hệ thống quản lý an toàn thông tin duy trì tính bảo mật, toàn vẹn và sẳn có của thông tin bằng cách áp dụng quy trình quản lý rủi ro và mang lại sự tự tin cho các bên liên quan rằng các rủi ro được quản lý một cách đầy đủ

Liên hệ với tư vấn viên về ISO 27001

Ngày càng nhiều tổ chức, doanh nghiệp nhận ra lợi ích của việc tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật, giảm chi phí, tăng độ tin cậy với khách hàng và tăng tính cạnh tranh. Với kinh nghiệm triển khai thành công hệ thống ISO 27001 cho khách hàng giúp doanh nghiệp quản lý thông tin an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Tư vấn viên chúng tôi là những người có hơn 15 năm kinh nghiệm đánh giá quản lý, vận hành các hệ thông CNTT lớn của công ty trong nước và nước ngoài tuân theo tiêu chuẩn ISO 27001.

Phương pháp linh hoạt trong hành trình chinh phục ISO 27001 của chúng tôi

Chúng tôi đã giúp nhiều tổ chức đạt được chứng nhận và có thể hỗ trợ từ việc xây dựng, quản lý dự án, qui trình, đào tạo, hướng dẫn thực hiện các bước đánh giá rủi ro, phương pháp kiểm soát cho đến khi đạt được chứng nhận. Sự tham gia của chúng tôi có thể được điều chỉnh để phù hợp với yêu cầu từng doanh nghiệp.