TELTONIKA RUTXR1: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TÍNH NĂNG PORT BASED VLAN.

Teltonika RUTXR1 là một thiết bị mạng di động được sản xuất bởi Teltonika, một công ty chuyên về thiết bị mạng và các giải pháp IoT (Internet of Things). Thiết bị này có nhiều tính năng mạng cung cấp kết nối Internet và quản lý mạng cho các ứng dụng công nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân.

1.Sơ đồ cấu hình.

Tính năng VLAN port-based trong Teltonika RUTXR1 cho phép bạn tạo và quản lý các mạng ảo riêng biệt trên cùng một cổng Ethernet, cho phép cách ly và quản lý lưu lượng mạng một cách hiệu quả. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn tạo thêm vlan mới với tính năng Vlan Port Based.

2. Các bước cấu hình

Bước 1: Tạo Vlan Port Based

Bước 2: Tạo New Instance

Bước 3: Kiểm tra kết quả.

3. Hướng dẫn cấu hình.

Bước 1: Tạo Vlan Port Based

Bạn di chuyển đến phần Network > VLAN > Port Based. Bạn có thể thấy VLAN 1 đang được Untagged vô tất cả các port LAN.

Bạn turn off Untagged VLAN 1 cho các cổng từ LAN 2-LAN 4. Giữ nguyên LAN 1.

Click Add. Sẽ xuất hiện thêm VLAN ID mới, bạn có thể chỉnh sửa VLAN ID mong muốn.

Chọn Untagged cho interface bạn muốn, ở đây mình chọn LAN 2 (Port LAN 2 trên RUTXR1)

Sau cùng click Save & Apply.

Bước 2: Tạo New Instance

Di chuyển đến phần Network > Interfaces > General. Trong phần Add new Instance.

Điền Interfaces name > chọn ADD.

Trong General Settings:

Protocol: Chọn Static (hoặc các lựu chọn protocol khác)

Ipv4 address: Điền IP bạn muốn

Physical Setting: Chọn interface “eth0.10” là VLAN vừa tạo.

DHCP Server: Bật Enable

Chọn Start IP và End IP bạn muốn

Sau cùng click Save & Apply.

Kiểm tra lại Interfaces mới đã được tạo và đang ở trạng thái UP.

Bước 3: Kiểm tra kết quả.

Gắn dây LAN vào LAN 2 trên RUTXR1 nối đến Laptop. Check IP nhận được là của VLAN 10 vừa cấu hình.