Cách Tạo RAID Trên Máy Chủ Dell

1. Tổng quan

Đối với người quản trị hệ thống, việc cấu hình hệ thống RAID trên máy chủ Dell là một bước quan trọng để bảo vệ dữ liệu và tăng cường hiệu suất. Hệ thống RAID (Redundant Array of Independent Disks) cho phép kết hợp nhiều ổ đĩa vật lý thành một ổ đĩa ảo để cải thiện tính sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống lưu trữ.

2. Tiến hành thiết lập

Ấn phím F2 trong quá trình POST để mở System Setup

Nhấn Device Settings để tiếp tục tiến trình

Chọn bộ điều khiển RAID controller cần được cấu hình trên màn hình cài đặt thiết bị

Nhấp vào quản lý cấu hình trên Main Menu

Nhấn Configuration Management để vào trang cài đặt quản trị

Nhấp vào Create Virtual Disk trên màn hình Quản lý Cấu hình.

Chọn Select RAID Level : Chọn tương thích RAID0, RAID1, RAID5

Select Physical Disks From : tương ứng với nhu cầu của bạn

Nhấn Select Physical Disks để tiếp tục

Select Media Type : chọn tương thích với ổ cứng

Select Interface Type : chọn tương thích với ổ cứng

Logical Sector Size : chọn tương thích với ổ cứng

Choose unconfigured physical disks : tiến hành chọn ổ đĩa tham gia quá trình RAID

Nhấn Apply Changes để áp dụng cấu hình

Nhấn OK

Bước này kiểm tra lại thông tin tổng quan trước khi tạo RAID

Nhấn Yes để tiến hành tạo RAID