QUẢN LÝ TÀI SẢN CNTT VỚI QUẢN LÝ THIẾT BỊ

Thiết bị là gateway tới công việc của chúng tôi và các chuyên gia CNTT hiểu tầm quan trọng của việc quản lý và bảo mật các điểm cuối như một phần của chiến lược quản lý truy cập và nhận dạng (IAM – IT asset management) toàn diện. Tuy nhiên, không thể kiểm soát được những gì bạn không biết. Shadow IT, việc sử dụng trái phép các thiết bị, ứng dụng và dịch vụ mà mọi người sử dụng để thực hiện công việc của họ, có thể vượt qua ngay cả những chương trình bảo mật tốt nhất.

Giải pháp nằm ở quản lý tài sản CNTT (ITAM), hỗ trợ IAM bằng cách khám phá và tính toán tất cả các tài nguyên, hợp pháp và giả mạo, để các tổ chức CNTT có thể duy trì và hỗ trợ chúng. ITAM tăng hiệu quả hoạt động, giảm rủi ro, hợp lý hóa chi phí cấp phép, tăng khả năng hiển thị của quản trị viên và cải thiện bảo mật.

Bài viết này xem xét sự khác biệt giữa các danh mục này: quản lý thiết bị là gì và tại sao nó quan trọng, cũng như thông tin cơ bản về ITAM và nhiều lợi ích mà nó mang lại.

1. Quản lý thiết bị là gì?

Từ quan điểm bảo mật, quản lý thiết bị là một thành phần quan trọng của bảo mật Zero Trust, thực thi nguyên tắc đặc quyền tối thiểu và thúc đẩy khái niệm rằng một hệ thống không được tin cậy gì, hãy xác minh mọi thứ khi ai đó (hoặc thứ gì đó) muốn truy cập vào nó. Các thiết bị tồn tại ở nhiều nơi, với hình thức và hệ điều hành khác nhau. Quản lý đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả của họ.

Định nghĩa đầy đủ về quản lý thiết bị đề cập đến quá trình giám sát và kiểm soát một nhóm thiết bị thường bao gồm máy tính, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy chủ và phần cứng khác. Nó đảm bảo hoạt động hiệu quả và an toàn đồng thời giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và duy trì sự tuân thủ các chính sách của tổ chức cũng như mọi quy định pháp lý. Các thiết bị có thể do tổ chức sở hữu và vận hành hoặc nhân viên sở hữu và kích hoạt để làm việc từ xa, an toàn; Dù bằng cách nào thì các thiết bị này đều là các thực thể được biết đến trong bộ phận CNTT và được cấp các quyền cụ thể để truy cập vào tài nguyên của công ty dựa trên chính sách nội bộ của riêng họ.

2. Các khía cạnh chính của quản lý thiết bị

Việc thực hành quản lý thiết bị có thể bao gồm nhiều lĩnh vực công việc khác nhau. Đặc biệt, quản lý thiết bị có xu hướng liên quan đến:

 • Duy trì kiểm kê các dịch vụ trong suốt vòng đời của chúng để đảm bảo rằng các nguồn lực của công ty đang được sử dụng hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của nhân viên.
 • Quản lý cấu hình để đảm bảo trạng thái thiết bị nhất quán và an toàn. Trạng thái của thiết bị rất quan trọng đối với bảo mật Zero Trust. Điều này bao gồm kiểm soát cài đặt phần mềm, chính sách, quản lý bản vá.
 • Triển khai các dịch vụ bảo mật và đảm bảo rằng các thiết bị tuân thủ các tiêu chuẩn của tổ chức (tức là kiểm soát quyền truy cập, quyền riêng tư dữ liệu và nguyên tắc sử dụng).
 • Thường xuyên theo dõi hiệu suất của thiết bị để xác định sự cố trước khi chúng gây ra sự cố nghiêm trọng.
 • Tùy chọn truy cập từ xa và khắc phục sự cố trong nền để người quản lý CNTT có thể cung cấp hỗ trợ và khắc phục sự cố mà không cần sự hiện diện thực tế. Điều này rất quan trọng trong thời đại làm việc từ xa.
 • Triển khai các giải pháp sao lưu để bảo vệ dữ liệu quan trọng và có kế hoạch khôi phục mạnh mẽ trong trường hợp thiết bị hỏng hoặc mất dữ liệu.

3. Thiết bị được quản lý như thế nào?

Quản lý thiết bị di động (Mobile device management -MDM) như Apple MDM, Windows MDM hoặc quản lý di động doanh nghiệp Android (Android Enterprise Mobility Management – EMM) có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các nhiệm vụ này thông qua một nền tảng tập trung. Việc sử dụng tác nhân để quản lý cấu hình, lệnh hệ điều hành và thu thập dữ liệu đo từ xa cũng hữu ích, đặc biệt khi MDM không có sẵn cho một phiên bản hệ điều hành cụ thể (như hầu hết các bản phân phối Linux).

Việc quản lý các thiết bị trên cơ sở cá nhân rất phức tạp, có thể dẫn đến cấu hình sai và các điểm cuối có thể không tuân thủ các tiêu chuẩn của tổ chức. Do đó, các nền tảng doanh nghiệp tồn tại để tập trung công việc cấu hình và chính sách, đồng thời phân phối chúng khi cần đến các điểm cuối đã đăng ký.

4. Quản lý tài sản CNTT là gì?

ITAM là một quy trình nhằm đảm bảo rằng các thiết bị, ứng dụng SaaS và các tài nguyên công nghệ khác được tính toán và áp dụng các phương pháp quản lý vòng đời phù hợp cho các tài sản đó. Những tài sản đó cần được kiểm toán thường xuyên để xác định ai có quyền truy cập vào tài nguyên nào. Điều quan trọng là mọi tài sản công nghệ mà tổ chức của bạn sử dụng phải được xác định, theo dõi, sử dụng tốt, bảo mật và duy trì. Điều này có nghĩa là ITAM cũng nên bao gồm các phương pháp xác định và xử lý các tài nguyên “CNTT ngầm” không chính thức.

5. Những gì được coi là một tài sản?

Nói chung, CNTT sẽ coi tài sản là:

 • Phần cứng (tức là công nghệ mà chúng ta sở hữu và sử dụng)
 • Phần mềm (tức là công nghệ tồn tại trên tài sản phần cứng mà chúng ta sử dụng)
 • Giấy phép (Cloud) (tức là công nghệ mà chúng tôi không sở hữu trực tiếp và/hoặc không tồn tại trong môi trường của chúng tôi)

6. Quản lý tài sản vượt qua những thách thức nào?

Tóm lại: bạn không thể quản lý và hỗ trợ những gì bạn không biết. ITAM vượt qua thử thách này thông qua việc khám phá, xác định và theo dõi những gì bạn sở hữu và sử dụng. Điều này làm cho nó có thể:

 • Phân phối/tái phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí, bao gồm cả giấy phép
 • Khám phá Shadow IT để quản lý và bảo mật tài nguyên hiệu quả
 • Đảm bảo rằng các mục tiêu tuân thủ và bảo mật đang được đáp ứng
 • Loại bỏ những nỗ lực thủ công tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi của con người

7. Sự khác biệt giữa quản lý tài sản và thiết bị

Quản lý tài sản và quản lý thiết bị là các khái niệm liên quan trong lĩnh vực quản lý CNTT rộng hơn, nhưng chúng tập trung vào các khía cạnh khác nhau về tài nguyên của tổ chức.

Việc quản lý tài sản rất chi tiết và tập trung vào các câu hỏi liên quan đến những gì chúng ta có, nơi nó tồn tại và được sử dụng, vòng đời của nó và ai có quyền truy cập vào nó. Trong bối cảnh của một thiết bị, ITAM giúp đảm bảo rằng chúng đang được sử dụng hiệu quả và các giấy phép, bảo hành cũng như các thành phần hợp đồng là chính xác. Thiết bị này được quản lý như một tài sản từ khi mua đến khi thanh lý.

Quản lý thiết bị chuyên biệt hơn và tập trung vào kiểm soát. Các hoạt động liên quan đến cách các điểm cuối hoạt động, ai có thể sử dụng chúng (và ở mức độ nào), cách hỗ trợ và duy trì chúng để có hiệu suất tốt cũng như mức độ tuân thủ/bảo mật cấu hình của chúng. Tình huống quản lý thiết bị sẽ bao gồm việc đảm bảo rằng các thiết bị được định cấu hình chính xác, thường xuyên được cập nhật và bảo mật để người dùng thiết bị đó có thể truy cập vào các tài nguyên họ cần để hoàn thành công việc.

8. Cách JumpCloud bảo vệ tài sản và thiết bị

Quản lý thiết bị đa hệ điều hành là một thành phần quan trọng để kiểm soát và bảo vệ cơ sở hạ tầng CNTT hiện đại. JumpCloud kết hợp khả năng quản lý mọi điểm cuối với nền tảng thư mục mở cho IAM để bảo mật mọi danh tính. Cách tiếp cận kết hợp đó giúp đảm bảo kiểm soát quyền truy cập mạnh mẽ đồng thời hợp nhất các công cụ của bạn để tăng hiệu quả hoạt động CNTT.

Khách hàng cho chúng tôi biết rằng việc quản lý tài sản cũng rất quan trọng đối với hoạt động bảo mật và CNTT. JumpCloud đang tăng cường nền tảng của mình để hợp nhất SaaS, bảo mật CNTT và quản lý tài sản.

Tìm hiểu thêm về cách quản trị viên có thể hợp nhất quản lý bảo mật, tài sản, thiết bị, quyền truy cập và danh tính với JumpCloud cũng như cách các tính năng đó phối hợp với nhau.