TELTONIKA RUTXR1: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TÍNH NĂNG LOAD BALANCING VÀ FAILOVER.

Teltonika RUTXR1 là một thiết bị mạng di động được sản xuất bởi Teltonika, một công ty chuyên về thiết bị mạng và các giải pháp IoT (Internet of Things). Thiết bị này có nhiều tính năng mạng cung cấp kết nối Internet và quản lý mạng cho các ứng dụng công nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân.

1.Sơ đồ cấu hình.

Tính năng cân bằng tải và failover trong Teltonika RUTXR1 giúp đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều đường dẫn Internet một cách hiệu quả và liên tục. Điều này đặc biệt hữu ích trong các môi trường kinh doanh và ứng dụng yêu cầu sự ổn định của kết nối Internet, như quán cafe, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoặc các ứng dụng IoT. Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng load balancing và failover với 1 đường WAN là wired và 1 đường WAN là Mobile SIM.

2. Các bước cấu hình

Bước 1: Cấu hình và liểm tra các kết nối WAN

Bước 2: Cấu hình tính năng Failover

Bước 3: Test kết quả

Bước 4: Cấu hình tính năng Load Balancing

3. Hướng dẫn cấu hình

Bước 1: Cấu hình và kiểm tra các kết nối WAN.

Bạn di chuyển đến phần Network > Interfaces > General. Click chọn icon bút chì trên Interfaces WAN để Edit.

Trong General Settings:

Protocol: Bạn có nhiều lựa chọn để cấu hình cổng WAN. Ở đây mình sử dụng DHCP.

Chuyển xuống Physical Settings:

Brigde interfaces: Off

Interfaces: mặc định là eth1

Click Save & Apply.

Kiểm tra Status của interface WAN và Mobile SIM 1 đều UP.

Bước 2: Cấu hình tính năng Failover.

Tiếp theo di chuyển xuống phần Failover.

Bạn chọn chế độ là Failover. Interfaces WAN và Mobile SIM 1 đang ở Status: Disable.

Tiến hành turn ON 2 interfaces này. Click Save & Apply.

Sau khi bật ON, 2 interface hiển thị Status là Online là bạn đã cấu hình thành công.

Bước 3: Test kết quả.

Bạn có thể test Failover bằng cách Turn OFF 1 trong 2 interface để check kết nối internet

Sử dụng máy tính kết nối đến mạng của router RUTXR1. Mở CMD tracert 8.8.8.8

Như hình dưới hiện tại máy tính đang sử dụng đường WAN là Wire đi ra internet.

IP: 192.168.15.1 là IP Lan của modem nhà mạng.

Sau đó bạn turn off đường WAN wire hiện tại, check status WAN DownSIM 1 UP

Sau đó tiếp tục tracert 8.8.8.8. Máy tính đã chuyển sang sử dụng WAN SIM 1 đi ra internet.

Bước 4: Cấu hình tính năng Load Balancing.

Chuyển mode chọn Load Balancing.

Bạn chú ý phần Ratio > WAN (wired) + Mobile đang set là 1:1, tức là 50% traffic sẽ đi qua WAN (wired), 50% traffic đi qua Mobile.

Hoặc bạn cũng có thể đổi lại Ratio là 3 WAN, 2 Mobile. Tổng 3+2 =5.

3/5= 0.6 x 100%= 60% => WAN (wired) chịu 60% traffic.

2/5= 0.4 x 100% = 40% => Mobile chịu 40% traffic.