TELTONIKA RUTXR1: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TÍNH NĂNG TRAFFIC SHAPING.

Teltonika RUTXR1 là một thiết bị mạng di động được sản xuất bởi Teltonika, một công ty chuyên về thiết bị mạng và các giải pháp IoT (Internet of Things). Thiết bị này có nhiều tính năng mạng cung cấp kết nối Internet và quản lý mạng cho các ứng dụng công nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân.

1.Sơ đồ cấu hình.

Tính năng Traffic Shaping trong Teltonika RUTXR1 là một công cụ quan trọng để tối ưu hóa sử dụng băng thông mạng, đảm bảo ưu tiên cho các ứng dụng quan trọng, và kiểm soát lưu lượng mạng một cách linh hoạt. Điều này đặc biệt hữu ích trong môi trường doanh nghiệp và cá nhân nơi hiệu suất mạng và quản lý lưu lượng là quan trọng. Trong bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng Traffic Shaping để giới hạn tốc độ download và upload của các thiết bị di động kết nối đến wifi của Teltonika.

2. Các bước cấu hình

Bước 1: Cấu hình SQM cho Wifi 2.4Ghz

Bước 2: Cấu hình SQM cho Wifi 5Ghz

Bước 3: Kiểm tra kết quả.

3. Hướng dẫn cấu hình

Ví dụ: Cấu hình giới hạn băng thông cho Wifi band 2.4GHz là 10MB và Wifi band 5GHz là 20MB.

Bước 1: Cấu hình SQM cho Wifi 2.4Ghz.

Di chuyển đến phần Service > Traffic Shaping > SQM.

Điền tên SQM > ADD.

Trong General Setup:

Enable: chọn ON

Interfaces name: chọn Wlan0 (Tên wifi)

Download speed: 10000

Upload speed: 10000

Click Save & Apply.

Bước 2: Cấu hình SQM cho Wifi 5Ghz.

Tiếp theo cấu hình add thêm SQM. Ví dụ: Limit20MB

Trong General Setup:

Enable: chọn ON

Interfaces name: chọn Wlan1 (Tên wifi)

Download speed: 20000

Upload speed: 20000

Click Save & Apply.

Sau khi cấu hình xong kiểm tra 2 SQM đã được bật ON.

Bước 3: Kiểm tra kết quả

Kết nối laptop đến wifi Rut 2G. Kết quả speed test bị giới hạn dưới 10MB.

Kết nối laptop đến wifi Rut 5G. Kết quả speed test bị giới hạn dưới 20MB.