PacketFence Hướng dẫn cài đặt chế độ ZEN deployment trên Esxi

1.Hướng dẫn cài đặt PacketFence

Yêu cầu cấu hình cơ bản như sau

  • Intel or AMD CPU 3 GHz, 4 CPU cores
  • 16 GB of RAM
  • 200 GB of disk space (RAID-1 recommended)
  • 1 network card (2 recommended)

Tải file cài đạt ZEN tại đây:

https://www.packetfence.org/download.html#/zen

Phiên bản ZEN là bản OVA cài đặt nhanh gọn cho PacketFence, ngoài ra còn có các packages repository riêng trên Linux RHEL 8 và Debian

Bài viết hướng dẫn cài đặt PacketFence ZEN trên VMWare ESXI 8.0

2.Cài đặt PacketFence trên ESXI

Chọn Create/Register VM

Chọn Deploy với OVA và OVF file

Chọn file đã download

Chọn lớp network cho PacketFence. Đây là lớp dành cho interface management.

Finish và start máy ảo. Ta thấy ip packetfence.

3.Cài đặt PacketFence

Truy cập vào ip ở mục trên. Trong bài lab này ip truy cập Packetfence là https://172.16.31.98:1443

Ở đây kiểm ra eth0 có type là management hay không.

Chọn Next Step để qua bước kế tiếp.

Đặt password cho administrator.

Chọn Next Step để qua bước kế tiếp.

Các thông tin password sẽ hiện ra ở đây. Lưu lại password để truy cập sau này. Bao gồm Database Root Account, Database User Account. Administrator Account.

Chọn Next Step để qua bước kế tiếp.

Trang truy cập hiện ra. Nhập thông tin admin để đăng nhập.

Đăng nhập thành công, giao diện hiện ra như trên.