CÁCH DÙNG NESSUS ĐỂ SCAN LỖ HỔNG

1.Cài đặt Nessus Bạn kết nối vào đường link này https://www.tenable.com/downloads/nessus?loginAttempted=true để tiến hành download Nessus. Nessus hỗ trợ cài trên nhiều nền tảng như Windows, macOS, Linux. Ở đây…

.....

No more pages to load