Phân biệt giữa Access Point, Modem và Router?

Trong một hệ thống mạng bạn có thể nghe rất nhiều về các thiết bị như Access Point, Modem và Router, có thể bởi vì các thiết bị trên có…

Access Point và những điều nên biết

Trong mạng máy tính, điểm truy cập không dây (WAP) hay nói chung là điểm truy cập (AP), là một thiết bị phần cứng mạng cho phép các thiết bị…

.....

No more pages to load