AWS là gì ?

Mục lục

 1. Công nghệ điện toán đám mây
 2. AWS là gì ?
 3. Thị phần điện toán đám mây của Amazon
 4. Các dịch vụ cơ bản của AWS

1. Công nghệ điện toán đám mây

Thuật ngữ điện toán đám mây (Cloud Computing) để chỉ mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet

Dịch vụ cloud (điện toán đám mây) cung cấp công nghệ cho các công ty thuê, phục vụ qua kết nối Internet và chỉ phải trả cho những gì họ sử dụng. Điều này trái ngược với phương pháp truyền thông là mua phần cứng và phần mềm, tự cài đặt và bảo trì

Có rất nhiều dịch vụ gọi chung là cloud nhưng chủ yếu có 2 loại: IaaS (Infrastructure-as-a-Service) và PaaS (Platform-as-a-Service)

 • IaaS là dịch vụ các công ty thuê như máy chủ hay dung lượng lưu trữ
 • PaaS là dịch vụ các công ty sẽ viết ứng dụng hoạt động trên cloud, thuê tất cả những thứ cần thiết để hỗ trợ ứng dụng đó

Ngoài ra, có một loại dịch vụ nữa là SaaS (Software-as-a-Service) cho phép các công ty thuê trực tiếp ứng dụng, truy cập qua Internet

2. AWS là gì ?

AWS là viết tắt của Amazon Web Services. Đây là con gà đẻ trứng vàng của gã khổng lồ trong ngành thương mại điện tử Amazon. Nó là một hệ thống các dịch vụ điện toán đám mây cung cấp cho doanh nghiệp các giải pháp về: Storage, Computing power, Databases, Networking, Analytics, Developer tools, Security, Virtualization

AWS là nền tảng dịch vụ đám mây an toàn bảo mật, nó mang đến khả năng tính toán, lưu trữ vô cùng mạnh mẽ cho toàn hệ thống cơ sở dữ liệu, phân phối nội dung và thực hiện các chức năng khác nhằm hỗ trợ để giúp cho các doanh nghiệp tiến hành mở rộng và phát triển. AWS cũng giúp sức cho các doanh nghiệp hiểu hơn về cách mà hàng triệu khách hàng đang tận dụng sản phẩm, giải pháp đám mây của AWS để xây dựng các ứng dụng phức tạp với tính linh hoạt, khả năng mở rộng và độ tin cậy cao

3. Thị phần điện toán đám mây của Amazon

Năm 2018, thị trường dịch vụ điện toán đám mây phát triển mạnh khi các doanh nghiệp chi đến 70 tỷ USD cho các dịch vụ cloud

 • Amazon chiếm 35% thị phần
 • Microsoft chiếm 15% thị phần
 • Google chiếm 7% thị phần
 • IBM chiếm 7% thị phần
 • Alibaba chiếm 5% thị phần

4. Các dịch vụ cơ bản của AWS

AWS cung cấp trên 165 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới

Dưới đây là những dịch vụ chính mà AWS cung cấp

 • Computing: Tính toán
 • Storage: Lưu trữ
 • Networking & Content Delivery: Phân phối mạng và nội dung
 • Management Tools: Các công cụ quản lý
 • Developer Tools: Các công cụ phát triển
 • Analysis: Phân tích
 • Customer Engagement: Cam kết khách hàng
 • Application Intergration: Tích hợp ứng dụng
 • Business Productivity: Năng suất nghiệp vụ
 • Công nghệ thực tế ảo (AR & VR)
 • Machine Learning: Máy học
 • Desktop & App Streaming: Ứng dụng máy tính và streaming

Mỗi dịch vụ trên lại chia ra các dịch vụ nhỏ hơn, tuỳ theo nhu cầu của doanh nghiệp

 • Dịch vụ máy chủ đám mây (Amazon EC2)
 • Dịch vụ lưu trữ
  • Dịch vụ lưu trữ đơn giản (Amazon Simple Storage Service – S3)
  • Dịch vụ lưu trữ theo khối (Amazon Elastic Block Storage – EBS)
  • Dịch vụ lưu trữ theo file (Amazon Elastic File System – EFS)
 • Dịch vụ cân bằng tải (Amazon Elastic Load Balancing)