SỰ KHÁC BIỆT GIỮA RANSOMWARE VS MALWARE.

1.Khái niệm về Ransomware và Malware. 1.1 Ransomware. Ransomware là một loại phần mềm độc hại (malware) được sử dụng bởi hacker để mã hóa dữ liệu, tệp tin, hoặc…

.....

No more pages to load