PALO ALTO FIRMWARE 10.2 : CÁCH CẤU HÌNH DỰ PHÒNG ĐƯỜNG WAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ECMP

Tổng quan :

Trong Palo Alto Networks, ECMP (Equal Cost Multi-Path) được sử dụng để cân bằng tải traffic giữa nhiều đường đi có chi phí bằng nhau đến một đích. Tính năng ECMP có thể được sử dụng không chỉ để cân bằng tải mà còn để đảm bảo sự dự phòng (redundancy) và sẵn sàng (resilience) cho đường WAN.

Diagram :

Mục lục :

1. Cấu hình ECMP

2. Cấu hình rule cho mạng Local ra internet

3. Kết quả

Nội dung cấu hình :

1. Cấu hình ECMP

Đầu tiên các bạn vào Network >> Virtual Routers >> Add

Tab Router Settings

General : những interface được tham gia router settings

Chuyển qua tab ECMP

Các bạn nhấn vào Enable

Method : chọn balanced round robin

Tại Tab Static Route

Mạng WAN FPT

Các bạn tiến hành điền thông tin tương thích của mình để mạng LAN có thể qua WAN ra internet

Tương tự mạng WAN Viettel

2. Cấu hình rule cho mạng Local ra internet

General : điền tên theo ý muốn

Source : cho source zone mà mình muốn cho ra internet

Destination : chọn WAN

3. Kết quả

Mình tiến hành lấy PC thuộc mạng LAN ping 8.8.8.8 >> ngắt kết nối 1 đầu WAN >> thì lập tức sẽ chạy ra internet theo đường WAN còn lại (như ảnh)