Multiprotocol Label Switching (MPLS) và SD-WAN: Hiệu quả cho mạng và bảo mật

Tổng quan :

Trong quá khứ, MPLS là lựa chọn duy nhất để triển khai mạng khu vực rộng (WAN) hiệu suất cao và đáng tin cậy. Tuy nhiên, điều này không còn đúng trong tình hình hiện tại. Mạng khu vực rộng có khả năng định nghĩa bằng phần mềm (SD-WAN) cung cấp một giải pháp thay thế được thiết kế cho mạng hiện đại. Việc lựa chọn sự kết nối phù hợp nhất phụ thuộc vào nhiều biến số kỹ thuật, bao gồm ngân sách vận hành, yêu cầu tính linh hoạt, và khoảng cách địa lý giữa các chi nhánh từ xa và trụ sở chính.

Mục lục :

Nội dung bài viết :

1. Chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS)

Multiprotocol Label Switching (MPLS) được thiết kế để định tuyến lưu lượng qua mạng thông qua việc sử dụng các nhãn đường dẫn ngắn hơn thay vì sử dụng địa chỉ mạng. Điều này cho phép định tuyến lưu lượng một cách nhanh chóng và hiệu quả đến điểm đích mà không cần phải tiêu tốn nhiều chi phí kiểm tra.

Để tận dụng MPLS, tổ chức cần cài đặt các mạch MPLS vật lý tại mỗi trang kết nối. Các mạch này thực hiện một mạng riêng ảo MPLS (MPLS virtual private network – VPN) giữa các trang kết nối này, cách ly lưu lượng của họ khỏi phần còn lại của Internet.

2. Ưu và nhược điểm của MPLS

MPLS là một lựa chọn phổ biến cho kết nối mạng do nó mang lại một số ưu điểm sau đây cho tổ chức:

 1. Hiệu suất: Các mạch MPLS riêng biệt được thiết kế đặc biệt để cung cấp kết nối mạng có hiệu suất cao, khiến chúng trở thành lựa chọn xuất sắc cho các ứng dụng yêu cầu độ trễ thấp.
 2. Đáng tin cậy: Các mạch MPLS cung cấp kết nối mạng với mức độ đáng tin cậy cao. Mức độ này thường cần thiết cho các ứng dụng quan trọng đối với sự tồn tại của tổ chức.

MPLS cũng có một số hạn chế, chủ yếu xuất phát từ việc yêu cầu phải cài đặt các liên kết vật lý tại các địa điểm của tổ chức:

 1. Chi phí: Băng thông MPLS rất đắt, điều này có thể làm cho việc triển khai đủ để đáp ứng yêu cầu mạng của tổ chức trở nên không khả thi.
 2. Mở rộng: Các mạch MPLS là các liên kết vật lý. Nếu tổ chức mở một địa điểm vật lý mới, thì cần phải cài đặt các liên kết mới.
 3. Khả năng mở rộng: Các mạch MPLS là các liên kết vật lý được cài đặt tại tổ chức. Nếu nhu cầu về băng thông của tổ chức vượt quá khả năng của các liên kết hiện có, phải cài đặt thêm các mạch, điều này đồng nghĩa rằng MPLS khó mở rộng.

3. Lý do sử dụng công nghệ SD-WAN

Mạng Diện Rộng Được Định Nghĩa Bằng Phần Mềm (SD-WAN) là một công nghệ mạng nhằm cho phép tổ chức triển khai một mạng WAN có hiệu suất cao và đáng tin cậy. Điều này được thực hiện thông qua việc tổng hợp nhiều phương tiện truyền thông và tối ưu hóa định tuyến lưu lượng qua các liên kết truyền thông có sẵn, như Internet rộng, mạng di động và thậm chí mạng MPLS.

Đối với ứng dụng gửi lưu lượng qua mạng SD-WAN, chỉ một đường ống mạng duy nhất được hiển thị. Sau khi lưu lượng được gửi vào đường ống này, SD-WAN sẽ xác định ứng dụng tạo ra lưu lượng và áp dụng các chính sách định tuyến cụ thể cho từng ứng dụng. Dựa trên những chính sách này và tình trạng hiện tại của các liên kết có sẵn, lưu lượng sẽ được định tuyến qua lựa chọn tốt nhất của liên kết đến điểm đến của nó. Phương pháp này cho phép tổ chức đảm bảo rằng các ứng dụng ưu tiên và yêu cầu thời gian phản hồi thấp nhận được hiệu suất mạng mà chúng cần mà không lãng phí băng thông mạng đắt tiền và hiệu suất cao cho lưu lượng không quan trọng hơn.

4. Ưu và nhược điểm của SD-WAN

Giải pháp SD-WAN có nhiều ưu điểm, làm cho chúng trở thành lựa chọn tốt để triển khai mạng WAN doanh nghiệp:

 • Chính sách Cụ thể cho Ứng dụng: SD-WAN có khả năng xác định ứng dụng tạo ra lưu lượng mạng và áp dụng các chính sách định tuyến và bảo mật cụ thể cho từng ứng dụng để tối ưu hóa hiệu suất.
 • Phân Mảng: Các thiết bị SD-WAN có thể triển khai tại từng vị trí vật lý của tổ chức, di chuyển tính năng mạng và có thể là bảo mật tới biên mạng.
 • Hiệu Suất: SD-WAN tổng hợp nhiều phương tiện truyền thông, cho phép tối ưu hóa định tuyến cho các ứng dụng quan trọng và yêu cầu thời gian phản hồi thấp.
 • Đáng Tin Cậy: Sử dụng nhiều phương tiện truyền thông giúp SD-WAN thích nghi khi một liên kết cụ thể không khả dụng hoặc cung cấp hiệu suất kém.
 • Tích Hợp: SD-WAN được thiết kế để tổng hợp nhiều phương tiện truyền thông vào một giải pháp duy nhất, dễ dàng thêm băng thông bổ sung khi cần.
 • Độc Lập với Phương Tiện Truyền Thông: SD-WAN không yêu cầu bất kỳ phương tiện truyền thông vật lý cụ thể nào để hoạt động, giúp dễ dàng triển khai tại các vị trí mới.

Tuy nhiên, các giải pháp SD-WAN cũng có nhược điểm của chúng:

 • Phụ thuộc vào Thiết bị: SD-WAN được triển khai như một mạng các thiết bị, yêu cầu triển khai giải pháp SD-WAN tại từng vị trí của tổ chức và các triển khai đám mây để đạt hiệu suất tối đa.
 • Tích Hợp Bảo Mật: Không phải tất cả các giải pháp SD-WAN tích hợp bảo mật; tuy nhiên, có thể tìm thấy các giải pháp SD-WAN bảo mật.

5. Sự khác biệt về chi tiết SD-WAN và MPLS

SD-WAN và MPLS đều là những giải pháp được thiết kế để cho phép một tổ chức có thể đạt được kết nối mạng có hiệu suất cao và đáng tin cậy. Tuy nhiên, họ sử dụng những phương pháp khác nhau để thực hiện điều này. Một số sự khác biệt quan trọng giữa MPLS và SD-WAN bao gồm:

 • Bảo Mật: MPLS được phân đoạn ra khỏi phần còn lại của Internet nhưng không cung cấp mã hóa dữ liệu. Lưu lượng chảy qua một kết nối SD-WAN có thể được mã hóa bằng cách đặt trong một đường hầm VPN.
 • Bảo Mật: MPLS không tích hợp tính năng bảo mật. Một số giải pháp SD-WAN bao gồm tích hợp bảo mật.
 • Phương Tiện Truyền Thông: MPLS cung cấp kết nối đáng tin cậy và hiệu suất cao thông qua các mạng mạch riêng. SD-WAN tổng hợp nhiều phương tiện truyền thông để đạt được mục tiêu tương tự.

6. Lựa chọn giữa MPLS và SD-WAN