Các loại SAN

1 Fibre Channel Protocol (FCP)

FCP là giao thức SAN được sử dụng phổ biến nhất. Thành phần của hệ thống FCP bao gồm các Fibre Channel Switch kết nối tới các thiết bị thông qua mạng cáp quang. Thiết kế này mang lại khả năng mở rộng lớn cho cấu trúc SAN đồng thời cho phép kết hợp các hệ thống SAN lại với nhau. Đây là giải pháp lưu trữ tập trung tốc độ cao thông qua cáp quang.

2 Internet Small Computer System Interface (ISCSI)

ISCSI hay giao thức hệ thống máy tính internet quy mô nhỏ là giao thức SAN phổ biến thứ 2 sau FCP.

ISCSI sử dụng giao thức SCSI trên nền tảng TCP/IP và sử dụng mạng Ethernet để truyền tải (Không yêu cầu tốc độ cao).

Ngày nay hầu hết các hệ thống isSCSI sử dụng cáp quang trong quá trình truyền dữ liệu và sử dụng giao thức NAS như CIFS và NFS.

3 Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

FCoE chiếm ít hơn 5% thị trường SAN. Là giải pháp mang đặc điểm của FCP và iSCSI.

 Với FCoE, dữ liệu có dạng  là các gói Fibre Channel được đóng gói trong các Ethernet Header, và được truyền qua mạng Ethernet.

Kiểu SAN này không cần đầu tư tốn kém nhiều như FCP khi chúng ta có thể tận dụng hạ tầng Switch cũ để thay thế Fibre Channel Switch. Tuy nhiên tốc độ sẽ không bằng FCP tiêu chuẩn.

4 Non-Volatile Memory Express over Fibre Channel (FC-NVMe)

NVMe (giao thức truy cập bộ nhớ điện tĩnh) là một giao thức để truy cập bộ nhớ flash thông qua PCI Express (PCIe). Đây là giao thức mới giúp tang tốc độ truy xuất dữ liệu trên SSD.

FC-NVMe cho tốc độ truy cập cao và độ trễ thấp trên ổ cứng và kết hợp truyền dẫn qua cáp quang. Đây là một giao thức mạnh mẽ để truyền dữ liệu giữa thiết bị lưu trữ và máy chủ.