Cách cài đặt hệ điều hành bằng IDRAC 9: Hướng dẫn cơ bản

1 Giới thiệu

iDRAC là một tính năng giúp tích hợp trên server Dell, cho phép người dùng quản lý và điều khiển server từ xa.

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bước để cài đặt OS trên server Dell mà không cần kết nối vật lý với server. Ở đây đã chuẩn bị file ISO cài Vmware Esxi sẵn.

2 Các bước thực hiện

Truy cập IDRAC. Tại mục Dashboard truy cập Virtual Console

Mở Virtual Media > Connect Virtual Media. Chọn Connect Virtual Media

Sau đó chọn tệp tại Map CD/DVD

Chọn file ISO cho OS cần cài đặt. Ở đây ta cài ESXI 7 nên chọn file như hình.

Chọn Map Device

 Sau đó quay lại mục Boot > Virtual CD/DVD/ISO

Chuyển sang mục Power. Chọn Power Cycle System (cold boot)

 Sau đó thiết bị sẽ khởi động lại và boot bằng Virtual CD đã chọn

 File Esxi được nạp

Quay lại mục Virtual Media > Virtual Media Statistics để xem tốc độ và dung lượng đã tải xong để biết sắp nạp xong file hay chưa. Sau khi