Sophos APX Hướng dẫn cấu hình mesh trên Sophos Central

1 Tổng quan

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết cách cấu hình tính năng (Mesh) giữa các thiết bị Sophos APX. Các APX được cấu hình trên Sophos Central.

2 Các bước thực hiện

Lưu ý: Khi cấu hình mesh sẽ cần tạo ra 1 SSID mới dung riêng cho việc mesh, tránh sử dụng lại SSID cũ sẽ làm mất mạng trong hệ thống.

Tại Mở mục quản lý wireless tại Sophos central. Tại mục SSID ta Create 1 SSID mới.

Đặt tên cho SSID này, đây sẽ là SSID ẩn dùng để kết nối giữa các AP với nhau, enable Mesh lên. SSID dung cho Mesh sẽ tự tạo Pass riêng.

Xuống tab Assign network. Chọn thêm các thiết AP cần add cấu hình mesh vào. Chọn Save cấu hình

Sau đó SSID Mesh sẽ hiện lên như hình.

Chuyển đến tab Access Point để kiểm tra các thiết bị đã nhận cấu hình mới nhất hay chưa. Các thiết bị tham gia vào mạng mesh sẽ hiện thông tin Mesh phía sau.

Sau đó tiến hành mô phỏng mất tín hiệu bằng cách rút dây lan cấp mạng cho AP mesh.

Sau khi tiến mất tín hiệu mạng thì trạng thái thiết bị sẽ là offline và nhận cấp mạng từ thiết bị còn lại. Trạng thái thiết bị cấp mạng sẽ là root.Sau đó kiểm tra các Device đang kết nối đến AP mesh thì cũng sẽ có thông tin ở trong mục device đang kết nối AP root. AP root quản lý luôn cả thiết bị kết nối đến AP mesh.