TELTONIKA ROUTER: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH FAILOVER RULES TRÊN THIẾT BỊ TELTONIKA RUT956.

Thiết bị RUT956 của Teltonika Networks là một bộ định tuyến công nghiệp đa năng, cung cấp kết nối Internet ổn định và an toàn trong các môi trường công nghiệp và thương mại. Với khả năng kết nối đa dạng, bảo mật cao, quản lý từ xa, và tích hợp nhiều tính năng hữu ích, RUT956 là một lựa chọn lý tưởng cho việc cung cấp kết nối Internet đáng tin cậy.

1.Sơ đồ kết nối.

2. Tình huống cấu hình: Hệ thống mạng có 3 vlan (Vlan 111- LAN, Vlan 122 – Camera, Vlan 133 – Wifi). Kết nối internet sử dụng 2 đường internet (1 Wired – 1 SIM). Cấu hình Failover rules cho phép khi đường Wan Wired bị down, chuyển qua sử dụng data SIM thì Vlan 111 vẫn kết nối Internet bình thường, còn Vlan 122 và 133 sẽ mất kết nối internet.

Yêu cầu:

+ 2 đường internet (1 Wired – 1 SIM)

+ Đã enable Failover cho 2 đường WAN (1 Wired – 1 SIM).

3. Hướng dẫn cấu hình.

Bước 1: Cấu hình Failover Rules

Trên giao diện cấu hình, bạn di chuyển đến phần Network > Failover. Click chọn Edit trên Wan Wired và Wan Mobile.

Trong mục Interface configuration > Flush connection on bạn chọn 2 điều kiện là “Connected và Disconnected”. Click Save.

Bạn di chuyển xuống phần Rule > Add new instance.

Điền tên cho Rule name > Click Add.

Click Edit Instance bạn vừa tạo. Bạn tiếp tục di chuyển xuống phần Add new instance.

Điền Policy Name > Policy mode chọn Failover > Click Add.

Trên Policy vừa tạo bạn chọn Member Used là  WAN (wired).

Di chuyển lên phần Rule configuration.

Phần Source address: Điền network của Vlan 122 và 133.

Phần Policy Assigned: chọn policy vừa tạo ở trên.

Note: Phần này cấu hình điều hướng cho network của vlan 122 và 133 chỉ kết nối internet qua đường WAN wired.

Di chuyển xuống click Save.

Với policy bạn vừa tạo tiến hành kéo lên trên policy default để ưu tiên chạy policy này.

Bước 2: Kiểm tra kết quả.

Bạn tiến hành ping 8.8.8.8 trên tất cả các network.

Tất cả network đều ping thành công.

Tiến hành rút WAN wiredfailover tự động chuyển qua sử dụng data SIM.

Tiến hành ping 8.8.8.8 trên tất cả các network.

Kết quả network LAN vẫn truy cập được internet, còn network Camera vs Wifi bị mất kết nối Internet như policy đã cấu hình.