TÌM HIỂU VỀ USER ID VÀ APP ID TRÊN DÒNG FIREWALL PALO ALTO

Tổng quan :

Firewall Palo Alto là một trong những giải pháp an ninh mạng hàng đầu, mang đến khả năng chặn đứng những đe dọa mạng tiềm ẩn. Để hiểu rõ hơn về cách Palo Alto hoạt động và cấu hình, chúng ta không thể bỏ qua hai yếu tố quan trọng: User ID và App ID. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào tìm hiểu về User ID và App ID trên dòng Firewall Palo Alto, khám phá cách chúng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng của bạn.

Mục lục :

I. App ID Palo Alto

1. Định nghĩa về APP ID

2. Các App-ID xác định các ứng dụng

3. Ưu điểm của App-ID

II. User-ID Palo Alto

1. Định nghĩa về User-ID

2. Cách thức hoạt động của User-ID

3. Ưu điểm của User ID

Nội dung bài viết :

I. App ID Palo Alto

1. Định nghĩa về APP ID

App-ID là một hệ thống phân loại ứng dụng độc quyền của Palo Alto Networks, có thể xác định bất kỳ ứng dụng nào, bất kể cổng, giao thức, mã hóa hay các thủ thuật trốn tránh mà ứng dụng sử dụng. App-ID sử dụng nhiều cơ chế phân loại, bao gồm chữ ký ứng dụng, giải mã giao thức ứng dụng và phương pháp heuristic, để xác định chính xác các ứng dụng.

2. Các App-ID xác định các ứng dụng

Dưới đây là cách App-ID xác định các ứng dụng chạy trên mạng của bạn:

Lưu lượng được so khớp với chính sách để kiểm tra xem nó có được phép trên mạng hay không. Sau đó, các chữ ký được áp dụng cho lưu lượng được phép để xác định ứng dụng dựa trên các thuộc tính ứng dụng duy nhất và các đặc điểm giao dịch liên quan. Chữ ký cũng xác định xem ứng dụng đang được sử dụng trên cổng mặc định của nó hay nó đang sử dụng một cổng không chuẩn. Nếu lưu lượng được cho phép bởi chính sách, thì lưu lượng sẽ được quét để tìm các mối đe dọa và được phân tích thêm để xác định ứng dụng một cách chi tiết hơn.

Nếu App-ID xác định rằng mã hóa (SSL hoặc SSH) đang được sử dụng và có quy tắc chính sách giải mã, thì phiên sẽ được giải mã và các chữ ký ứng dụng được áp dụng lại trên luồng đã giải mã. Bộ giải mã cho các giao thức đã biết sau đó được sử dụng để áp dụng các chữ ký dựa trên ngữ cảnh bổ sung để phát hiện các ứng dụng khác có thể đang tunneling bên trong giao thức (ví dụ: Yahoo! Instant Messenger được sử dụng qua HTTP).

Bộ giải mã xác nhận rằng lưu lượng tuân thủ quy tắc của giao thức và cung cấp hỗ trợ cho NAT traversal . Đối với các ứng dụng đặc biệt khó xác định và không thể xác định được thông qua phân tích chữ ký và giao thức nâng cao, phương pháp heuristic hoặc phân tích hành vi có thể được sử dụng để xác định danh tính của ứng dụng. Khi ứng dụng được xác định, kiểm tra chính sách xác định cách xử lý ứng dụng, ví dụ: chặn hoặc cho phép và quét để tìm các mối đe dọa, kiểm tra xem có chuyển đổi tệp trái phép và mẫu dữ liệu hay không hoặc định hình bằng QoS. Trước khi tạo quy tắc chính sách ghi đè ứng dụng, hãy đảm bảo bạn hiểu rằng tập hợp các địa chỉ IPv4 được coi là một tập con của tập hợp các địa chỉ IPv6, như được mô tả chi tiết trong Chính sách.

3. Ưu điểm của App-ID

App-ID của Palo Alto là một tính năng bảo mật được thiết kế để cung cấp khả năng phân loại và xác định ứng dụng chính xác hơn. Điều này có thể giúp cải thiện khả năng bảo vệ mạng của bạn bằng cách cho phép bạn áp dụng các chính sách bảo mật cụ thể hơn cho các ứng dụng cụ thể.

Dưới đây là một số ưu điểm của App-ID của Palo Alto:

 • Cung cấp khả năng phân loại ứng dụng chính xác hơn: App-ID sử dụng một cơ sở dữ liệu ứng dụng khổng lồ để phân loại các ứng dụng dựa trên các dấu hiệu kỹ thuật và hành vi. Điều này cho phép bạn phân biệt giữa các ứng dụng hợp pháp và ứng dụng độc hại một cách chính xác hơn.
 • Cho phép bạn áp dụng các chính sách bảo mật cụ thể hơn: App-ID cho phép bạn áp dụng các chính sách bảo mật cụ thể hơn cho các ứng dụng cụ thể. Điều này có thể giúp bạn cải thiện khả năng bảo vệ mạng của mình khỏi các cuộc tấn công có nhắm mục tiêu.
 • Giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng mạng của bạn: App-ID có thể cung cấp cho bạn thông tin về cách người dùng của bạn sử dụng mạng. Điều này có thể giúp bạn xác định các khu vực có thể có rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách App-ID của Palo Alto có thể được sử dụng để cải thiện khả năng bảo vệ mạng của bạn:

 • Bạn có thể sử dụng App-ID để chặn các ứng dụng độc hại: App-ID có thể giúp bạn xác định các ứng dụng độc hại và chặn chúng truy cập vào mạng của bạn.
 • Bạn có thể sử dụng App-ID để hạn chế quyền truy cập vào các ứng dụng cụ thể: App-ID có thể giúp bạn hạn chế quyền truy cập vào các ứng dụng cụ thể, chẳng hạn như các ứng dụng trò chơi hoặc mạng xã hội.
 • Bạn có thể sử dụng App-ID để giám sát lưu lượng mạng: App-ID có thể giúp bạn giám sát lưu lượng mạng để xác định các hoạt động đáng ngờ.

II. User-ID Palo Alto

1. Định nghĩa về User-ID

User-ID của Palo Alto là một tính năng bảo mật được thiết kế để cung cấp khả năng xác định người dùng chính xác hơn. Điều này có thể giúp cải thiện khả năng bảo vệ mạng của bạn bằng cách cho phép bạn áp dụng các chính sách bảo mật cụ thể hơn cho các người dùng cụ thể.

User-ID cho phép bạn xác định tất cả người dùng trên mạng của mình bằng cách sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đảm bảo rằng bạn có thể xác định người dùng ở tất cả các vị trí bằng nhiều phương thức truy cập và hệ điều hành khác nhau, bao gồm Microsoft Windows, Apple iOS, Mac OS, Android và Linux® / UNIX. Việc biết ai là người dùng của bạn thay vì chỉ biết địa chỉ IP của họ cho phép

2. Cách thức hoạt động của User-ID

User-ID của Palo Alto hoạt động bằng cách sử dụng một số kỹ thuật để xác định người dùng trên mạng. Các kỹ thuật này bao gồm:

 • Xác thực: User-ID hỗ trợ nhiều phương thức xác thực, bao gồm:
  • Tên người dùng và mật khẩu: Đây là phương pháp xác thực cơ bản nhất.
  • Xác thực hai yếu tố (2FA): 2FA thêm một lớp bảo mật bổ sung bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp một mã xác minh ngoài tên người dùng và mật khẩu của họ.
  • Xác thực dựa trên danh tính: Xác thực dựa trên danh tính sử dụng các dịch vụ xác thực bên thứ ba, chẳng hạn như Active Directory hoặc Okta.
 • Phân tích gói: User-ID có thể phân tích các gói mạng để xác định người dùng dựa trên các dấu hiệu kỹ thuật, chẳng hạn như địa chỉ MAC, user agent, và các thông tin khác.
 • Định danh dựa trên vị trí: User-ID có thể sử dụng định danh dựa trên vị trí để xác định người dùng dựa trên vị trí của họ.

Khi một người dùng kết nối với mạng, User-ID sẽ sử dụng các kỹ thuật này để xác định người dùng đó. Nếu người dùng được xác định thành công, User-ID sẽ gán một ID người dùng cho người dùng đó. ID người dùng này sau đó có thể được sử dụng để áp dụng các chính sách bảo mật cụ thể cho người dùng đó.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách User-ID của Palo Alto có thể được sử dụng:

 • Bạn có thể sử dụng User ID để chặn truy cập của người dùng cụ thể: User ID có thể giúp bạn chặn truy cập của người dùng cụ thể vào các ứng dụng hoặc tài nguyên nhất định.
 • Bạn có thể sử dụng User ID để hạn chế quyền truy cập của người dùng dựa trên vị trí: User ID có thể giúp bạn hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các ứng dụng hoặc tài nguyên nhất định dựa trên vị trí của họ.
 • Bạn có thể sử dụng User ID để giám sát hoạt động của người dùng: User ID có thể giúp bạn giám sát hoạt động của người dùng để xác định các hoạt động đáng ngờ.

3. Ưu điểm của User ID

Dưới đây là một số ưu điểm của User ID của Palo Alto:

 • Cung cấp khả năng xác định người dùng chính xác hơn: User ID sử dụng một số phương pháp để xác định người dùng, bao gồm:
  • IP address: Đây là phương pháp xác định người dùng cơ bản nhất. Tuy nhiên, nó có thể không chính xác nếu người dùng đang sử dụng proxy hoặc VPN.
  • MAC address: Đây là phương pháp xác định người dùng chính xác hơn IP address. Tuy nhiên, nó có thể không chính xác nếu người dùng đang sử dụng thiết bị di động hoặc thiết bị không dây khác.
  • User agent: User agent là một phần của dữ liệu HTTP được gửi bởi trình duyệt web. Nó có thể được sử dụng để xác định loại trình duyệt và hệ điều hành mà người dùng đang sử dụng.
  • Xác thực: User ID hỗ trợ nhiều phương thức xác thực, bao gồm:
   • Tên người dùng và mật khẩu: Đây là phương pháp xác thực cơ bản nhất.
   • Xác thực hai yếu tố (2FA): 2FA thêm một lớp bảo mật bổ sung bằng cách yêu cầu người dùng cung cấp một mã xác minh ngoài tên người dùng và mật khẩu của họ.
   • Xác thực dựa trên danh tính: Xác thực dựa trên danh tính sử dụng các dịch vụ xác thực bên thứ ba, chẳng hạn như Active Directory hoặc Okta.
 • Cho phép bạn áp dụng các chính sách bảo mật cụ thể hơn: User ID cho phép bạn áp dụng các chính sách bảo mật cụ thể hơn cho các người dùng cụ thể. Điều này có thể giúp bạn cải thiện khả năng bảo vệ mạng của mình khỏi các cuộc tấn công có nhắm mục tiêu.
 • Giúp bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng mạng của bạn: User ID có thể cung cấp cho bạn thông tin về cách người dùng của bạn sử dụng mạng. Điều này có thể giúp bạn xác định các khu vực có thể có rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về cách User ID của Palo Alto có thể được sử dụng để cải thiện khả năng bảo vệ mạng của bạn:

 • Bạn có thể sử dụng User ID để chặn truy cập của người dùng cụ thể: User ID có thể giúp bạn chặn truy cập của người dùng cụ thể vào các ứng dụng hoặc tài nguyên nhất định.
 • Bạn có thể sử dụng User ID để hạn chế quyền truy cập của người dùng dựa trên vị trí: User ID có thể giúp bạn hạn chế quyền truy cập của người dùng vào các ứng dụng hoặc tài nguyên nhất định dựa trên vị trí của họ.
 • Bạn có thể sử dụng User ID để giám sát hoạt động của người dùng: User ID có thể giúp bạn giám sát hoạt động của người dùng để xác định các hoạt động đáng ngờ.