HƯỚNG DẪN ACTIVATE LICENSE SOPHOS FIREWALL TRÊN SOPHOS CENTRAL

I. Overview

Bài viết hướng dẫn cách thực hiện activate license Sophos Firewall trên hệ thống Sophos Central

Sophos Central sẽ quản lý các thiết bị tường lửa và thực hiện việc quản lý thiết bị, quản lý license của thiết bị

II. Hướng dẫn cấu hình

 • Tạo tài khoản Sophos Central

Nếu bạn chưa có tài khoản Sophos Central -> Tham khảo tài liệu này https://thegioifirewall.com/sophos-central-huong-dan-tao-tai-khoan-sophos-central-trial/

 • Login vào Sophos Central bằng tài khoản quyền Super Admin
 • Bấm vào icon account ở góc phải bên trên
 • Chọn mục Licensing
 • Bấm qua mục Firewall licenses
 • Nhấn Claim firewall
 • Nhập số serial number của thiết bị firewall
 • Sau khi claim thiết bị -> Chúng ta sẽ thấy hiển thị thiết bị của chúng ta trên giao diện quản lý
 • Nhấn vào icon >
 • Nhấn Apply subcriptions
 • Nhập license key của bạn để activate cho thiết bị -> Nhấn Preview subcription -> Sau đó nhấn apply license
 • Quay trở lại thiết bị Sophos Firewall -> Chọn mục Administrator -> Chọn mục Device access -> Nhấn Synchronize