CHECKPOINT FIREWALL R81.20: HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH TÍNH NĂNG LIMIT TRAFFIC APPLICATION TRÊN CHECKPOINT FIREWALL.

Checkpoint Firewall là một giải pháp tường lửa (firewall) mạng và bảo mật mạng phát triển bởi Check Point Software Technologies, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật mạng. Giải pháp này được thiết kế để bảo vệ các mạng doanh nghiệp và tổ chức khỏi các mối đe dọa trực tuyến bằng cách kiểm soát và quản lý lưu lượng mạng.

1.Sơ đồ mạng

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng limit bandwidth application (ví dụ: Youtube,..) trên Checkpoint Firewall.

2. Các bước cấu hình

Bước 1: Cấu hình bật tính năng Application và URL Filtering

Bước 2: Cấu hình tạo policy limit traffic

Bước 3: Kiểm tra cấu hình

3. Hướng dẫn cấu hình

Bước 1: Cấu hình bật tính năng Application và URL Filtering

Trên giao diện SmartConsole > Click chọn Edit.

Trong General Properties > Click chọn Application Control và URL Filtering. Click Ok.

Di chuyển sang phần Policy Edit Policy.

Click Edit Layer. Click chọn Application và URL Filtering.

Click chọn Publish > Publish.

Tiếp chọn Install Policy > Install.

Bước 2: Cấu hình tạo policy Limit Traffic.

Ví dụ: Limit traffic cho Youtube và ứng dụng Media Streams cho LAN network. Đối với user Boss không áp dụng policy này.

Đầu tiên bạn tạo Host IP với tên Boss. CLick New > Host.

Điền Tên và IP. Click Ok.

Tiếp theo bạn tạo profile Limit Bandwitdh. Click New > More > Limit.

Điền tên và Max bandwidth rate cho profile. Click Ok.

Tiếp theo bạn tạo Policy > Click chọn New Rule > Above.

Bạn điền các thông số sau:

Name: Đặt tên cho rule

Source: Chọn LAN network

Destination: chọn All Internet

VPN: Any

Service & Application: chọn Youtube và Media Streams

Action: Accept. Ở đây bạn chuột phải chọn More > Limit > chọn profile đã tạo trước đó.

Track: chọn Log

Install On: chọn tên Hostname Checkpoint Firewall.

Bạn tạo tiếp 1 policy bên trên policy vừa tạo cho user Boss.

Click Publish và Install policy.

Bước 3: Kiểm tra kết quả.

Trên máy tính của user Boss cho chạy youtube và check log.

User Boss không bị Limit traffic

Các user khác áp dụng policy.