SOPHOS ENDPOINT: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT THÊM XDR CHO CÁC ENDPOINT ĐANG SỬ DỤNG CIXA

Tổng quan

  • Khi bạn muốn nâng cấp từ license Antivirus Sophos Intercept X Advanced lên bản Sophos Intercept X Advanced with XDR
  • Nhưng hiện tại bạn đã cài Sophos CIXA cho các máy trạm
  • Bài viết sẽ hướng dẫn cách triển khai thêm gói XDR hàng loạt xuống các máy đã được cài CIXA trước đó

Hướng dẫn thực hiện

  • Đăng nhập vào tài khoản Sophos Central
  • Chọn mục Devices
  • Tick chọn những máy tính mà bạn muốn cài thêm XDR
  • Chọn Manage Endpoint Software
  • Ở mục Protection: Chọn Intercept X Advanced with XDR
  • Nhấn Save
  • Sau đó gói XDR sẽ được tự động đẩy xuống các máy trạm