Phần mềm chống thất thoát dữ liệu DLP là gì ?

Mục lục

  1. Sơ đồ tổng quát giải pháp DLP
  2. Phòng chống thất thoát dữ liệu DLP là gì ?
  3. Tại sao các doanh nghiệp cần có giải pháp chống thất thoát dữ liệu ?
  4. Khi nào chúng ta cần chống thất thoát dữ liệu ?

1. Sơ đồ tổng quát giải pháp DLP

2. Phòng chống thất thoát dữ liệu DLP là gì ?

DLP là viết tắt của cụm từ Data Loss Prevention, ngăn chặn thất thoát dữ liệu, nó là một bộ công cụ và quy trình được sử dụng để đảm bảo rằng dữ liệu nhạy cảm không bị mất, không bị lạm dụng hoặc truy cập bởi người dùng trái phép. Phần mềm DLP có khả năng phân loại các loại dữ liệu mật, dữ liệu kinh doanh quan trọng và còn xác định được các hành vi vi phạm chính sách của doanh nghiệp. Và được xác định bởi các tiêu chuẩn như HIPAA, PCI-DSS hoặc GDPR.

Khi vi phạm được xác định, DLP sẽ bắt đầu thực hiện các cảnh báo, mã hoá hoặc tiến hành các hoạt động khác. Việc không ngăn chặn người dùng cuối chia sẻ dữ liệu quan trọng có thể khiến doanh nghiệp gặp nhiều rủi ro. Phần mềm và công cụ DLP luôn theo dõi và kiểm tra các hoạt động trong luồng dữ liệu của công ty. Theo dõi dữ liệu ở các trạng thái dữ liệu được lưu trữ, dữ liệu được chia sẻ hay đang được sử dụng. Đồng thời đó còn phải đáp ứng các yêu cầu bắt buộc về nhận diện những lỗ hổng, bất thường với điều tra phản ứng với sự cố

3. Tại sao các doanh nghiệp cần có giải pháp chống thất thoát dữ liệu ?

Theo Gartner Magic Quarant 2017 cho doanh nghiệp, ước tính rằng tổng số thị trường phòng chống thất thoát dữ liệu sẽ đạt 1.3 tỉ đô vào năm 2020

Một giải pháp DLP thích hợp có thể giúp tổ chức của bạn đảm bảo các thông tin nhạy cảm không vô tình hay cố ý bị đưa ra bên ngoài hoặc bị xâm nhập bởi người dùng trái phép

Ngăn chặn thất thoát dữ liệu giải quyết ba mục tiêu chính và là điểm yếu phổ biến cho nhiều doanh nghiệp: Bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ tài liệu, dữ liệu sở hữu trí tuệ và khả năng hiển thị dữ liệu

  • Bảo vệ thông tin cá nhân: Phần mềm DLP cần có khả năng tuân thủ các chính sách, tiêu chuẩn như HIPAA, GDPR, yêu cầu phải bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của khách hàng, có thể xác định, phân loại và gắn thẻ dữ liệu nhạy cảm cũng như theo dõi các hoạt động và sự kiện xung quanh dữ liệu đó. Ngoài ra, cần có khả năng báo cáo cung cấp các chi tiết cần thiết cho việc kiểm tra tuân thủ
  • Bảo vệ tài liệu, dữ liệu sở hữu trí tuệ: Tổ chức của doanh nghiệp có các tài liệu sở hữu trí tuệ và thương mại hoặc các tài liệu bí mật quan trọng có thể khiến tình trạng tài chính và hình ảnh thương hiệu gặp nhiều rủi ro nếu bị mất hoặc bị đánh cắp. Các giải pháp DLP sử dụng dựa trên ngữ cảnh có thể phân loại ở dạng có cấu trúc hoặc không có cấu trúc. Với việc thực thi các chính sách và kiểm soát tại chỗ, chúng ta có thể bảo vệ chống lại sự xâm nhập không mong muốn của dữ liệu này
  • Khả năng hiển thị dữ liệu: Giải pháp DLP toàn diện có thể cung cấp cho chúng ta xem và theo dõi dữ liệu trên các thiết bị đầu cuối, mạng và cloud. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khả năng hiển thị về cách người dùng cá nhân trong tổ chức của bạn tương tác với dữ liệu

4. Khi nào chúng ta cần chống thất thoát dữ liệu ?

7 xu hướng thúc đẩy việc áp dụng giải pháp DLP:

Sự tăng trưởng vai tròn của CISO – Chief Information Security Officers

Các CEO muốn biết kế hoạch để ngăn chặn việc rò rỉ dữ liệu. Giải pháp DLP cung cấp giá trị rõ ràng về vấn đề này và cung cấp cho CISO khả năng báo cáo cần thiết để cung cấp các cập nhật thường xuyên cho CEO

Sự phát triển của nhiệm vụ tuân thủ

Các quy định về bảo vệ dữ liệu toàn cầu được thay đổi liên tục và doanh nghiệp cần phải thích ứng và chuẩn bị. Các giải pháp DLP cho phép các tổ chức linh hoạt phát triển với việc thay đổi các quy định toàn cầu

Dữ liệu cần được bảo vệ ở mọi nơi

Ngày nay việc tăng cường sử dụng đám mây, chuỗi cung ứng phức tạp và các dịch vụ khác mà chúng ta không còn toàn quyền kiểm soát đã khiến việc bảo vệ dữ liệu phức tạp hơn. Khả năng hiển thị các sự kiện và ngữ cảnh của các sự kiện xoay quanh dữ liệu trước khi rời khỏi tổ chức là rất quan trọng trong việc ngăn chặn dữ liệu nhạy cảm rơi vào tay kẻ xấu

Dữ liệu của doanh nghiệp ngày càng có giá trị hơn

Dữ liệu bị đánh cắp thường được bán trên Dark web, các cá nhân hoặc nhóm có thể mua và sử dụng nó vì lợi ích của họ. Với một số loại dữ liệu nhất định bán tới vài nghìn đô, đó là một động cơ tài chính rõ ràng để đánh cắp dữ liệu

Có nhiều dữ liệu hơn để đánh cắp

Đó là các dữ liệu quan trọng, nhạy cảm đã được mở rộng hơn trong những năm qua. Điều này có nghĩa tổ chức của bạn đang có nhiều dữ liệu hơn để bảo vệ

Thiếu hụt về nhân sự trong lĩnh vực an ninh mạng

Sự thiếu hụt nhân sự trong an toàn thông tin sẽ không thể giải quyết sớm và bạn có thể cảm thấy tác động của nó đối với tổ chức của bạn. Do đó các giải pháp DLP được quản lý hoạt động như phần mở rộng từ xa để lấp đầy khoảng trống nhân sự đó

Các vụ vi phạm dữ liệu ngày càng tăng về cả số lượng và quy mô

Các đối thủ từ các quốc gia, tội phạm mạng và người trong nội bộ đang nhắm đến mục tiêu dữ liệu nhạy cảm cho một loại các động cơ, chẳng hạn như gián điệp công ty, lợi ích tài chính cá nhân và lợi thế chính trị. Phần mềm DLP có thể bảo vệ chống lại các loại đối thủ, các loại rủi ro,…