Các giải pháp để bảo mật email

1.Tổng quan Mặc dù email không được bảo mật theo mặc định, nhưng có những phương pháp hay nhất chủ động mà các cá nhân và tổ chức có thể…

Các hình thức tấn công phổ biến qua email

1.Các kiểu tấn công email phổ biến Một số kiểu tấn công email phổ biến bao gồm: Fraud: Các cuộc tấn công lừa đảo dựa trên email có thể có…

Read more about the article Email Security là gì?
Email security concept image with business icons and

Email Security là gì?

1.Email Security là gì? Bảo mật email là quá trình đảm bảo tính sẵn có, tính toàn vẹn và tính xác thực của thông tin liên lạc qua email bằng…

.....

No more pages to load