Hỗ trợ Sophos NDR để triển khai phần cứng được chứng nhận

ISO hỗ trợ kết nối lên tới 40Gbps và 120K/giây.

Viết bởi Karl Ackerman

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ bản cập nhật lớn cho sản phẩm NDR (Phát hiện và phản hồi mạng) của mình: giờ đây khách hàng có thể triển khai NDR trên phần cứng được chứng nhận để hỗ trợ các môi trường có lưu lượng truy cập cao.

Lợi ích chính

Khi được triển khai trên các thiết bị ảo được hỗ trợ (VMWare ESXi, MS HyperV và AWS AMI), Sophos NDR hiện bị giới hạn ở 1GBS lưu lượng mạng. Hạn chế này đặt ra thách thức cho những khách hàng có lưu lượng truy cập cao hơn và/hoặc các văn phòng chi nhánh được phân bổ rộng rãi hơn.

Việc triển khai hình ảnh ISO mới này cho phần cứng được chứng nhận sẽ hỗ trợ các môi trường mạng nhỏ, vừa và lớn, hỗ trợ kết nối lên tới 40Gbps và 120K/giây.

Thông tin giấy phép

Không có thay đổi nào về cấp phép: Giấy phép sản phẩm Sophos NDR được xác định bởi số lượng người dùng và máy chủ trong môi trường và khách hàng có thể triển khai bao nhiêu cảm biến Sophos NDR nếu cần.

Làm thế nào để có được nó

Khách hàng và đối tác có thể chọn ISO phần cứng được chứng nhận mới trong quá trình thiết lập thiết bị trong Sophos Central và làm theo hướng dẫn được cung cấp để triển khai trên phần cứng được chứng nhận.

Yêu cầu phần cứng được chứng nhận

  • Để sử dụng hình ảnh ISO, khách hàng phải mua phần cứng được chứng nhận từ các nhà cung cấp như Dell.
  • Chỉ triển khai ISO trên phần cứng được chứng nhận. Mặc dù hình ảnh có thể hoạt động trên phần cứng khác nhưng nó không được hỗ trợ và có thể phát sinh các vấn đề về chức năng.
  • Việc mua phần cứng và mọi bảo hành liên quan là trách nhiệm của khách hàng. Sophos không có thỏa thuận đại lý với các nhà cung cấp phần cứng được chứng nhận và không thể mua phần cứng thông qua Sophos.
  • Tham khảo Thông số kỹ thuật phần cứng được chứng nhận chi tiết để biết thêm thông tin