GIẢM DUNG LƯỢNG MÁY ẢO TRÊN VMWARE BẰNG PHẦN MỀM VMWARE VCENTER CONVERTER STANDALONE CLIENT

  1. Tình huống

Khi bạn tạo máy trên Vmware Esxi ảo lở thiết lập cho máy đó quá nhiều dung lượng hoặc tổng dung lượng máy ảo bị thiết bạn muốn giảm dung lượng máy khác .

Thì có thể sử dụng phần mềm này để để giảm dung lượng máy ảo

Lưu ý chỉ hỗ trợ giảm dung lượng ổ đĩa cho windows ( không hỗ trợ Linux) và tốt nhất hãy shutdown máy cần chuyển

  1. Tiến hình cáo hình

Máy ảo mình muốn chuyển là Test_WIN10 dung lượng hiện tại 48GB

Tiến hành cài và mở ứng dụng lên

Nhấn vào Convert machine

Tiếp theo tiến hành chọn như ảnh

Server : điền địa chỉ máy vmware esxi vào

User name : root

Password : điền pass vmware esxi vào

Nhấn Ignore để làm bước kế tiếp

Các bạn chọn máy ảo cần chuyển >> nhấn Next

Ở bước này tiến hành nhập lại thông tin của Vmware Esxi như bước trên

Mục Name : tiến hình điện tên cho máy ảo mới mà bạn muốn

Datastore chọn đường dẫn lưu trữ ổ cứng ảo đó (xem trên Vmware Esxi)

Data Copy : chọn Edit

Chọn thông tin như hình được khoanh đỏ

Tới đây các bạn tiến hành điền dung lượng mà bạn muốn cấp cho máy ảo mới

Bước này hãy kiểm tra thông tin toàn bộ cấu hình ở trên

Nhấn Finish để hoàn thành

Nhấn vào running để tiến hành chạy chuyển đổi

Máy ảo dung lượng 30GB đã được tạo ra

Kiểm tra kết quả windows 10 vẫn chạy bình thường