BẢO VỆ DỮ LIỆU QUAN TRỌNG TRONG PRIVATE CLOUD VỚI VIRTUAL FIREWALL

1.Vai trò của dữ liệu trong môi trường Private Cloud

Trong môi trường Private Cloud, dữ liệu đóng vai trò quan trọng như một tài nguyên cốt lõi. Dữ liệu trong Private Cloud thường chứa thông tin quý báu về doanh nghiệp hoặc tổ chức, bao gồm thông tin khách hàng, dự án nghiên cứu, dữ liệu tài chính, và nhiều loại thông tin quan trọng khác. Đây cũng là nguyên nhân để khiến các kẻ tấn công mạng nhắm vào dữ liệu của chúng ta với nhiều mục đích xấu.

Có rất nhiều hình thức để có thể bị đánh mất dữ liệu, chẳng hạn như kẻ tấn công có thể dựa vào những lỗ hổng trong cơ sở hạ tầng mạng để xâm nhập vào mạng bên trong, hay là những mã độc và phần mềm độc hại có thể lây lan làm gây hại cho hệ thống, quản lý danh mục và quản lý người dùng không chặt chẽ sẽ khiến người dùng truy cập vào những dữ liệu không cần thiết, không được phép, hoặc ý thức người dùng,…

Một khi bị đánh mất dữ liệu sẽ gây tổn thất rất nặng nề cho doanh nghiệp hoặc tổ chức, cho nên chúng ta sẽ cần có biện pháp để mà ngăn ngừa, giảm thiểu những rủi ro trong môi trường Private Cloud đó là sử dụng Virtual Firewall.

2.Bảo vệ dữ liệu quan trọng trong Private Cloud với Virtual Firewall

Kiểm soát truy cập: Virtual Firewall cho phép xác định và kiểm soát quyền truy cập vào mạng và tài nguyên trong Private Cloud. Nó quyết định liệu dữ liệu nào được phép truy cập và dữ liệu nào bị chặn, đảm bảo chỉ những người dùng, ứng dụng, hoặc máy chủ được ủy quyền có thể truy cập vào dữ liệu quan trọng.

Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập: Virtual Firewall có khả năng phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa bảo mật, bao gồm tấn công từ mạng bên ngoài hoặc bên trong. Nó sử dụng các cơ sở dữ liệu chữ ký và quy tắc thông minh để xác định và đáp ứng sớm với các hành vi đe dọa.

Tạo vùng mạng cách ly: Virtual Firewall cho phép tạo các vùng mạng cách ly (zone) trong môi trường Private Cloud. Điều này giúp tạo ra sự phân tách và cách ly giữa các phần của mạng, đảm bảo rằng các dịch vụ và ứng dụng không thể không ủy quyền truy cập vào dữ liệu của nhau.

Quản lý chính sách bảo mật: Virtual Firewall cho phép quản lý và áp dụng các chính sách bảo mật cụ thể. Bạn có thể xác định các quy tắc bảo mật tùy chỉnh để kiểm soát dữ liệu và tài nguyên trong Private Cloud.

Giám sát liên tục: Virtual Firewall thường đi kèm với các tính năng giám sát và báo cáo mạnh mẽ. Bạn có thể theo dõi hoạt động mạng, xác định các sự cố bảo mật, và tạo báo cáo về hoạt động mạng và lưu lượng dữ liệu.

Bảo vệ khỏi xâm nhập ảo hóa: Virtual Firewall cũng cung cấp bảo vệ khỏi các mối đe dọa bảo mật ảo hóa bằng cách kiểm tra và bảo vệ các tài nguyên và máy ảo trên các máy chủ ảo.