XDR hoạt động như thế nào và lợi ích

1.XDR hoạt động như thế nào?

Các sản phẩm Extended Detection and Response (XDR) gia tăng giá trị bằng cách hợp nhất nhiều sản phẩm bảo mật thành một nền tảng phát hiện và ứng phó sự cố bảo mật thống nhất và gắn kết. XDR là bước cải tiến hiệu quả của các nền tảng phát hiện và phản hồi điểm cuối (EDR) thành một công cụ ứng phó sự cố cơ bản. Việc phát hiện các mối đe dọa nâng cao ngày nay đòi hỏi nhiều hơn một tập hợp các giải pháp điểm. XDR có thể tối ưu hóa phản hồi trong bối cảnh nâng cao.

Bảo mật Extended Detection and Response (XDR) có khả năng phát hiện và phản hồi mối đe dọa nâng cao bao gồm:

 • Chuyển đổi một lượng lớn các cảnh báo thành số lượng sự cố nhỏ hơn để có thể tập trung vào điều tra thủ công
 • Cung cấp các tùy chọn ứng phó sự cố tích hợp có bối cảnh cần thiết từ tất cả các thành phần bảo mật để giải quyết các cảnh báo một cách nhanh chóng
 • Cung cấp các tùy chọn phản hồi vượt ra ngoài các điểm kiểm soát cơ sở hạ tầng, bao gồm mạng và thiết bị đầu cuối
 • Cung cấp khả năng tự động hóa cho các tác vụ lặp lại
 • Giảm đào tạo và nâng cấp hỗ trợ Cấp 1 bằng cách cung cấp trải nghiệm quản lý và quy trình làm việc chung trên các thành phần bảo mật
 • Cung cấp nội dung phát hiện khả dụng và chất lượng cao mà không cần điều chỉnh hoặc điều chỉnh không đáng kể.

XDR cải thiện các chức năng quan trọng của SOC khi ứng phó với một cuộc tấn công trong môi trường hoạt động:

Phát hiện

Xác định nhiều mối đe dọa và có ý nghĩa hơn bằng cách kết hợp phép đo từ xa đến thiết bị đầu cuối với danh sách các nhà cung cấp kiểm soát bảo mật ngày càng tăng cũng như các sự kiện bảo mật được thu thập và phân tích bởi các nền tảng thông tin bảo mật và phân tích.

Điều tra

Hợp tác giữa người và máy tạo mối tương quan với tất cả thông tin về mối đe dọa liên quan và áp dụng bối cảnh bảo mật tình huống để giảm nhanh hơn tín hiệu từ nhiễu và hỗ trợ định danh các vấn đề.

Khuyến nghị

Đưa ra các khuyến nghị theo quy định cho các chuyên gia phân tích để điều tra thêm thông qua các truy vấn bổ sung cũng như đề ra các hành động ứng phó liên quan nhằm cải thiện hiệu quả việc ngăn chặn hoặc khắc phục rủi ro hoặc mối đe dọa được phát hiện.

Săn tìm

Cung cấp khả năng truy vấn chung trên một kho dữ liệu bao gồm phép đo cảm biến từ xa của nhiều nhà cung cấp để tìm kiếm các hành vi mối đe dọa đáng ngờ, giúp những người săn tìm mối đe dọa xác định vị trí và thực hiện hành động dựa trên các khuyến nghị.

Nền tảng XDR toàn diện đòi hỏi nhà cung cấp đưa ra danh mục sản phẩm và hệ sinh thái đối tác theo bề rộng, bề sâu và mức độ ổn định của thị trường để kết nối liên tục và có ý nghĩa và tìm ra mối tương quan của của những thông tin phát hiện qua nhiều cảnh báo. Nền tảng XDR tự động hiểu bối cảnh, ưu tiên rủi ro và đưa ra biện pháp ứng phó có thể dễ dàng bố trí trong toàn tổ chức.

2.Lợi ích của giải pháp XDR?

2.1. Tăng cường phát hiện, phản ứng và bảo vệ

Khi các tác nhân đe dọa và các cuộc tấn công tiếp tục phát triển, việc quản lý rủi ro ngày càng trở nên phức tạp. Tổ chức của bạn phải có khả năng phát hiện và phản ứng với các mối đe dọa trong thời gian thực, được hỗ trợ bởi các công cụ và thông tin chi tiết phù hợp

Một giải pháp XDR:

 • Chia sẻ thông tin tình báo về mối đe dọa cục bộ ngay lập tức trên các sản phẩm bảo mật thành phần để ngăn chặn mối đe dọa hiệu quả.
 • Kết hợp các tín hiệu yếu từ các thành phần thành các tín hiệu mạnh về mục đích xấu và tích hợp dữ liệu để phân tích cảnh báo nhanh hơn.
 • Cung cấp cấu hình tập trung với hướng dẫn có trọng số để giúp ưu tiên các hoạt động.

Thời gian trung bình để ứng phó với một sự cố toàn cầu là 20,9 giờ. Các cuộc tấn công mạng tăng 31% từ năm 2020 đến năm 2021.

2.2. Nâng cao năng suất

Trung tâm điều hành an ninh (SOC) thường có số lượng nhân viên hạn chế nhưng lại có số lượng lớn các công cụ bảo mật để quản lý. Điều này làm ảnh hưởng đến năng suất và tốc độ khi bạn cần nhất — để đón đầu các mối đe dọa ngày càng tăng.

Một giải pháp XDR:

 • Chuyển các luồng cảnh báo thành ít sự cố hơn để điều tra thủ công.
 • Giải quyết các cảnh báo một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng ứng phó sự cố tích hợp với ngữ cảnh từ tất cả các thành phần.
 • Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, giải phóng nhân viên để có nhiều giá trị gia tăng hơn.

Đến năm 2025, 70% tổ chức sẽ hợp nhất số lượng nhà cung cấp bảo mật vòng đời của các ứng dụng gốc đám mây thành tối đa ba nhà cung cấp. Đến năm 2025, ba phần tư các tổ chức lớn sẽ tích cực theo đuổi chiến lược hợp nhất nhà cung cấp, tăng từ khoảng một phần tư hiện nay.

2.3. Tổng chi phí sở hữu thấp hơn

Các tổ chức muốn tăng hiệu quả hoạt động bảo mật. Tuy nhiên, việc mua các sản phẩm tốt nhất và xây dựng các giải pháp tùy chỉnh rất tốn kém và chúng có thể không đủ linh hoạt cho bối cảnh an ninh trong tương lai.

Một giải pháp XDR:

 • Giúp tăng năng suất và giảm chi phí mua sắm.
 • Tạo ra các khả năng mạnh mẽ mà không cần các giải pháp tùy chỉnh.
 • Mang lại thời gian nhanh chóng để đánh giá giá trị như một tích hợp có thể thích ứng, vượt trội.

70% tổ chức đã đầu tư hoặc có kế hoạch đầu tư vào XDR. Đến năm 2027, 50% người mua bảo mật tầm trung sẽ tận dụng tính năng phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR) để thúc đẩy hợp nhất các công nghệ bảo mật không gian làm việc, chẳng hạn như điểm cuối, đám mây và danh tính.