GIỚI THIỆU SONICWALL TỚI SOPHOS FIREWALL MIGRATION ASSISTANT

Với nhiều đối tác và khách hàng của SonicWall chuyển sang Sophos Firewall, chúng tôi vô cùng vui mừng thông báo quyền truy cập sớm vào SonicWall mới nhất của chúng tôi sang Sophos Firewall Migration Assistant.

Phiên bản mới này của Sophos Firewall Migration Assistant bao gồm:

 • Hỗ trợ migrate sang nền tảng Tường lửa Sophos mới nhất bao gồm tất cả các mẫu XGS Series cũng như triển khai ảo và phần mềm (Lưu ý: XG Series không được hỗ trợ).
 • Hỗ trợ tường lửa Sophos phiên bản 20.0 (và các bản phát hành trong tương lai).
 • Hỗ trợ sao lưu từ SonicWall 6.5.X và 7.X
 • Trải nghiệm người dùng nâng cao và bổ sung xác thực IP cơ bản.

SonicWall Migration Assistant mới này hỗ trợ tất cả các tính năng của phiên bản trước của công cụ này và sẽ migrate:

 • Interfaces
 • Address Objects (Hosts)
 • Service Objects
 • SD-WAN Routes
 • NAT Rules
 • Threat Prevention Enablement
 • Content/ Web Filtering Lists
 • Firewall Rules

Các mục không có trong danh sách tính năng được hỗ trợ ở trên sẽ không được migrate. Một số ví dụ về các tính năng không được migrate bao gồm: Users, Groups, Authentication, VPN, dynamic routes, administrative settings, Wi-Fi, app rules, syslog, alerts, certificates, passwords,…

Đối tác Sophos có thể tải xuống từ Partner Portal (yêu cầu login), bạn có thể tìm thấy nó trong menu “Tech” bằng cách chọn “Tech Tools”.