Các giải pháp để bảo mật email

1.Tổng quan

Mặc dù email không được bảo mật theo mặc định, nhưng có những phương pháp hay nhất chủ động mà các cá nhân và tổ chức có thể thực hiện để cải thiện đáng kể bảo mật email, bao gồm những điều sau

2.Thực thi các kết nối được mã hóa

Tất cả các kết nối đến và đi từ một nền tảng email phải diễn ra qua kết nối SSL/TLS mã hóa dữ liệu khi nó truyền qua internet công cộng.

3.Mã hóa email

Mặc dù có lẽ không phải là một lựa chọn lý tưởng cho mọi người dùng tại mọi tổ chức, nhưng mã hóa email cung cấp một lớp bảo mật bổ sung có thể giúp bảo vệ chống lại việc tiết lộ thông tin trái phép.

4.Tạo mật khẩu mạnh

Đối với người dùng, điều quan trọng là mật khẩu nào cũng phức tạp và không dễ đoán. Người dùng thường khuyến nghị rằng người dùng có mật khẩu với sự kết hợp của chữ cái, số và ký hiệu.

5.Triển khai 2FA hoặc MFA

Mặc dù mật khẩu mạnh rất hữu ích nhưng chúng thường không đủ. Việc triển khai xác thực hai yếu tố (2FA) hoặc xác thực đa yếu tố (MFA) cung cấp một lớp kiểm soát truy cập bổ sung có thể giúp cải thiện bảo mật email.

6.Đào tạo về email phising

Lừa đảo là một mối đe dọa email phổ biến. Điều quan trọng là đào tạo người dùng để tránh các hành vi nguy cơ và phát hiện các cuộc tấn công lừa đảo xâm nhập vào hộp thư đến của họ.

7.Sử dụng xác thực domain

Việc sử dụng các giao thức và kỹ thuật xác thực miền, bao gồm xác thực thông báo dựa trên miền, báo cáo và tuân thủ, có thể giúp giảm nguy cơ giả mạo miền.

8.Tích hợp các nền tảng cung cấp dịch vụ email trực tuyến

Microsoft Exchange Online là một phần của bộ Microsoft 365 Business Standard và cung cấp một bộ tích hợp các khả năng bảo mật email cho người dùng. Tương tự, Google Workspace cung cấp phiên bản Gmail dành cho doanh nghiệp tích hợp tính năng bảo mật email như một phần của dịch vụ trực tuyến. Cả hai dịch vụ của Microsoft và Google đều cung cấp khả năng chống phần mềm độc hại và chống thư rác tích hợp, cũng như các tùy chọn để truyền dữ liệu được mã hóa.

9.Trang bị Email Security Gateway

Đối với các tổ chức có hệ thống email tại chỗ và email được lưu trữ trên đám mây, Email Security Gateway có thể cung cấp điểm kiểm tra cho phần mềm độc hại, spam và các nỗ lực lừa đảo. Chúng có sẵn từ nhiều nhà cung cấp, bao gồm Barracuda, Cisco, Forcepoint, Fortinet, Mimecast, Proofpoint và Sophos.